הקדמה לספר השתייכות ! של אדם לקהילה דתית כלשהי באה לידי ביטוי בהשקפת העולם המעצבת את אורח חייו . אורח החיים הדתי מורכב מכללים מחייבים הקובעים לאדם כיצד להתנהג , הן ברשות היחיד והן ברשות הרבים . חלק מכללי ההתנהגות האלה מעוגנים במצוות , וחלקם מעוגנים במנהגים . אורח החיים הדתי ביהדות , בנצרות ובאסלאם יתואר בספר בשלושה מעגלים : מעגל היום , העוסק בימי החול וביום המקודש השבועי ככל דת ; מעגל השנה , העוסק בלוחות השנה ובמועדים , כלומר בימים המקודשים לכל דת , המתקיימים כמהלך השנה , ומעגל החיים , העוסק באירועים המרכזיים בחייו של כל אחד מהחברים בקהילה - לידה , התבגרות , נישואין ואבלות . אורח החיים הדתי , הבא לידי ביטוי בשלושת המעגלים , מבטא את ערכי היסוד של שלוש הקהילות הדתיות . ערכים אלה כוללים הן את מילוי חובותיו של המאמין כלפי האל והן את מילוי חובותיו כלפי בני האדם . מילוי החובות כלפי האל מתבטא , למשל , בתפילה ובחרטה על חטאים . מילוי החובות כלפי בני האדם מתבטא , למשל , בנדיבות כלפי החלשים , והנדיבות מחזקת את השותפות ואת הערבות ההדדית בין חברי הקהילה . עד המאה ה19- קיימו כמעט כל היהודים , הנוצרי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית