תוכן עניינים הקדמה לספר 5 שער - 1 מעגל היום 7 פרק ראשון . התפילה בימי החול 8 פרק שני . היום המקודש בשבוע 30 פרק שלישי : בתי התפילה 41 שער - 2 מעגל השנה 52 פרק ראשון : לוחות השנה ומועדים מרכזיים 53 פרק שני : ראש השנה , חג המולד , חודש הרמדאן 61 פרק שלישי : פסח , פסחא , עיד אלאדחא 76 שער - ? מעגל חיי האדם 94 פרק ראשון : לידה 95 פרק שני : התבגרות 107 פרק שלישי : נישואין 113 פרק רביעי : אבלות 125 מילון מונחים J 7  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית