הַשְׁלִימוּ . 2 . שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק א שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק ב שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק ד ג שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 0 שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק דֻגְמָה א . שָׁלֵם וַחֲלָקִים 8686 שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק ו שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק ז שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק ח ה שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק אֵיזֶה כַּפְתוֹר יוֹצֵא דֹפֶן ? הַקִיפוּ . מָה בַּקְבוּצָה ? דגבא 87 א . שָׁלֵם וַחֲלָקִים 87 צַיְרוּ דִסְקִיוֹת לְפִי הַתַבְנִית . 3 . אפשר לצייר את הדסקיות בשני צבעים שונים או בעיפרון, כמו בדוגמה . שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 24 6 שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 26 8 שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 40 4 שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 63 9 א ב ג שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק ד מִשֶׁלָכֶם דֻגְמָה א . שָׁלֵם וַחֲלָקִים 8888 שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 4 5 הַשְׁלִימוּ . 4 . שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 5 שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק ב ג א שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק ו מִשֶׁלָכֶם ז מִשֶׁלָכֶם שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק ה שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק ד דֻגְמָה פַּעַם 5 הוּא הַשָׁלֵם וּפַעַם הוּא אַחַד הַחֲלָקִים . 89 א . שָׁלֵם וַחֲלָקִים 89 שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 35 8 ג שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 33 6 ב שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 40 4 א שָׁלֵם חֵלֶקחֵלֶק 31 4 הַשְׁלִימוּ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית