מלווה ב ס ב י ב ה דיגיטלית חֲדָשִׁי ם מתמטיקה לבית הספר היסודי אישור מס' : ספרי לימודאגף באישור משרד החינוך אושר בתאריך : 2959 24 . 3 . 10  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית