תורת הצורות 316 5 . איך מְכַבְּסִים את החולצה הדקה ? סבילפעיל 6 . התכשיטים נִגְנְבוּ מן החנות . סבילפעיל 7 . הכיסאות יְסֻדְּרוּ לפני ההרצאה . סבילפעיל 8 . נִכְנַסְנוּ לכיתה באיחור . סבילפעיל 2 תרגיל לפניכם משפטים ובהם פעלים פעילים מודגשים . א . ציינו את הבניין של כל פועל מודגש . ב . המירו את הפועל מפעיל לסביל על פי ההקשר במשפט הנתון . הקיפו את התשובה המתאימה מבין האפשרויות . דוגמה : המנהלת חִלְּקָה תעודות הצטיינות לתל מידים . הבניין : המרת הפועל לסביל : תעודות הצטיינות [ חָלְקוּ | חֻלְּקוּ | הֻחְלְקוּ ] לתלמידים . 1 . תִּקַּנְתִּי את השעון . הבניין : המרת הפועל לסביל : השעון [ תִִּקֵּן | הֻתְקַן | תִֻּקַּן ] . 2 . התלמיד הִשְׁלִים את המשימה . הבניין : המרת הפועל לסביל : המשימה [ שִׁלְּמָה | הֻשְׁלְמָה | הִשְׁתִַּלְּמָה ] . 3 . דן זָרַק את הכדור . הבניין : המרת הפועל לסביל : הכדור [ הֻזְרַק | הִזְרִיק | נִזְרַק ] . 4 . יערה צִלְּמָה תמונות בטיול לאילת . הבניין : המרת הפועל לסביל : התמונות [ צֻלְּמוּ | הִצְטַלְּמוּ | צִלְּמוּ ] . 5 . כָּתַבְתִּי ברכה ליום ההולדת של אחי . הבניין : המרת הפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית