תורת הצורות 304 12 תרגיל לפניכם שלושה משפטים, ובהם צורות מודגשות . א . הביצים הֻקְצְפוּ במהירות גבוהה . ב . הכנתי אטריות מֻקְפָּצוֹת עם ירקות . ג . הכבאים הֻקְפְּצוּ למוקד השרפה . השלימו את ההיגדים שלפניכם : שלוש הצורות המודגשות זהות זו לזו ב - [ גוף | זמן | בניין ] . • לשלוש הצורות המודגשות משמעות [ פעילה | סבילה ] . • הצורה המודגשת במשפט [ א | ב | ג ] יוצאת דופן מבחינת השורש . • הצורה המודגשת במשפט ג יוצאת דופן מבחינת ה - [ גוף | בניין ] . • הצורה המודגשת במשפט [ א | ב | ג ] יוצאת דופן מבחינת הזמן . • 13 תרגיל 1 . לפניכם קטע שחסרים בו פעלים ושמות פועל . השלימו אותם על פי ההקשר במשפט ובהתאם לשורש ולבניין הנתונים בסוגריים . באחת המסעדות באנגלייה [ כ - נ - ס, הופעל ] לאחרונה שינוי מרענן : בעל המסעדה [ ח - ל - ט, הפעיל ] [ פ - ח - ת, הפעיל ] % 20 ממחיר הארוחה בתנאי שכל הלקוחות שבאותו שולחן [ פ - ק - ד, הפעיל ] את הטלפון הנייד שלהם בידי המסעדה למשך כל הארוחה . בעל המסעדה פרסם בעמוד האינסטגרם של המסעדה : "במהלך הארוחה [ פ - ק - ד, הופעל ] הטלפונים בכספת סגורה, ובסוף הארוחה הם [ ח - ז - ר, ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית