אוצר המילים 212 3 . טוּבָּה שם נ' כלי נשיפה גדול ממתכת, המפיק צלילים נמוכים ביותר . [ הכללה והבחנה | נרדפות | ניגודיות ] 4 . שֶׁלֶג שם ז' משקע הנוצר בטמפרטורה של אפס מעלות צלזיוס ומטה ויורד לקרקע בצורה של פתיתים . [ הכללה והבחנה | נרדפות | ניגודיות ] 5 . מָתוּן תואר שאינו חד, קיצוני או מופרז ; שאינו חורג מגבולות הסביר או הראוי ; שאינו פתאומי או גדול מאוד . [ הכללה והבחנה | נרדפות | ניגודיות ] 6 . זַךְ תואר נקי, צלול, בהיר, טהור . [ הכללה והבחנה | נרדפות | ניגודיות ] 7 . קֻבִּיָּה שם נ' צורה הנדסית בעלת שש פאות שוות, שכל אחת מהן היא ריבוע משוכלל . [ הכללה והבחנה | נרדפות | ניגודיות ] 8 . אִחָה פ' פיעל איחד, חיבר, עשה לאחד . [ הכללה והבחנה | נרדפות | ניגודיות ] אוצר המילים 213 2 תרגיל לפניכם פירושים לערך מְגַמָּה מתוך מילון רב - מילים . מְגַמָּה שם נ' 1 . הכיוון הכללי המסתמן בהתפתחות של תנועה, תופעה וכד', קו התפתחות . 2 . מטרה, יעד, כיוון . 3 . תחום התמחות או התמקדות של לימודים בבית ספר תיכון . 1 . לפניכם משפטים ובכל אחד מהם מודגשת המילה מְגַמָּה . בכל אחד מן המשפטים ציינו את מספר הפירוש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית