אוצר המילים 207 2 תרגיל לפניכם שני משפטים ובהם מודגשת המילה סמכותי . 1 . המנהל מדבר אל עובדיו בקול סמכותי . 2 . מאז קידמו אותי בתפקיד התרחבו מאוד תחומי סמכותי . א . באיזה ערך במילון תחפשו כל אחת מן המילים המודגשות ? הקיפו את התשובה הנכונה . סמכותי ( 1 ) : סַמְכוּת | סַמְכוּתִי | סוֹמֵך | סָמַךְ סמכותי ( 2 ) : סַמְכוּת | סַמְכוּתִי | סוֹמֵך | סָמַךְ ב . הסבירו מדוע החיפוש במילון נעשה בשני ערכים מילוניים שונים . התייחסו לחלק הדיבור שכל מילה משמשת בו במשפט . 3 תרגיל לפניכם שני משפטים ובהם מודגשת המילה שיאן . 1 . שיאן המדליות באולימפיאדה אחת הוא השחיין האגדי מייקל פלפס . 2 . שתי הרצות הסיניות קבעו שיא חדש בתחרות . שיאן נחשב לטוב ביותר בהיסטוריה . א . באיזה ערך במילון יש לחפש את המילה 'שיאן' שבמשפט ( 1 ) ? ב . באיזה ערך במילון יש לחפש את המילה 'שיאן' שבמשפט ( 2 ) ? ג . הסבירו את ההבדל בדרך החיפוש של כל אחת מן המילים במילון . אוצר המילים 208 4 תרגיל לפניכם שמונה משפטים ובהם ביטויים וניבים מודגשים . כתבו את הפירוש הנכון של כל ביטוי מודגש . העתיקו את הפירושים מתוך המחסן . 1 . כנות היא אֶבֶן בּ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית