הבנת הנקרא והבעה 44 פועלים ללבוש את החלק העליון, שהפך להיות חולצת ,T משום שהיה בגד נוח לעבודה בסביבות חמות . מאוחר יותר לבשו חיילי הצי האמריקאי את החולצות כגופיות מתחת למדיהם, אולם בשל האקלים החם החלו לפשוט את חולצת המדים ולהישאר עם חולצת ה - T בלבד . כך נהגו גם לוחמים רבים במלחמת העולם השנייה, ובתוך זמן קצר הפכה החולצה ללבוש אופנתי בכל מקום . א . העתיקו מן הקטע שלוש מילות קישור המבטאות סיבה ותוצאה . , , ב . לפניכם משפט נוסף : בפוסט שפרסמה האקדמיה ללשון באוקטובר 2021 נכתב כי כשביקשו קובעי המונחים בוועד הלשון ובאקדמיה למצוא חלופה עברית לאות T לציון צורה של מבנה או חפץ, הם בחרו בסימן הניקוד קָמָץ, הדומה בצורתו לאות T . קבעו אם ההיגד שלפניכם נכון או לא נכון : המילה כי המודגשת במשפט מבטאת את אותו קשר לוגי שמבטאות מילות הקישור מן הסעיף הקודם . נכון | לא נכון ג . לאחר קריאת הפוסט, האם בכוונתכם לאמץ את המושג 'חולצת קמץ' ? הסבירו מדוע . 9 תרגיל לפניכם שני משפטים . 1 . אילו יכולנו לנסוע לירח במכונית הנוסעת במהירות של 100 קמ"ש, המסע היה אורך כשישה חודשים . 2 . אם תגיעו לירח, תוכלו למצוא עליו לא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית