הבנת הנקרא והבעה 19 הביאו את הדברים כלשונם, במילים של הכותבים . צטטו כתבו את הסיבות, הנימוקים, הגורמים, המניעים, ההוכחות לעניין נמקו, הוכיחו הנדון בשאלה . ספרו על אירוע, תהליך, דמות . פרטו את הידוע לכם על הנושא . הציגו, תארו כתבו בהרחבה ( התוכן תלוי בשאלה ) . הסבירו, פרטו כתבו מה אתם חושבים או צופים על פי הנתונים הידועים לכם . שערו ערכו השוואה, מִצאו את הדומה ואת השונה בין שני דברים או יותר . השוו כתבו איזו מסקנה או אילו לקחים אפשר להפיק מהמידע הנתון . הסיקו הביעו את דעתכם או עמדתכם בעניין הנדון ונמקו אותן באמצעות חוו דעתכם הסברים או דוגמות מתאימות . הביאו הוכחות, הסברים או דוגמות לטענה או לקביעה מסוימת . בססו 1 תרגיל לפניכם דוגמות לשאלות פתוחות מתחומי דעת שונים . א . סמנו במדגש מילים מרכזיות שעשויות לסייע לכם לענות על השאלה . ב . כתבו בקצרה אילו נתונים אפשר להפיק מן השאלה . ג . כתבו מה נדרש לעשות בכל שאלה . * אין צורך לענות על השאלות . דוגמה : כיצד מתוארת דמותו של אחאב מלך ישראל ? פרטו והדגימו מתוך מלכים א פרק טז, פסוקים כט – לג . נתונים מן השאלה : • • מה נדרש לעשות בשאלה ? • • • בדקו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית