תורת הצורות 294 2 תרגיל 1 . לפניכם קטע ובו שמות מודגשים . הקיפו את דרך התצורה של השמות המודגשים : שורש ומשקל או בסיס וצורן סופי . עכשיו זה מַדָּעִי [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] : תוחלת החיים של אנשים אופטימיים ארוכה יותר . מֶחְקָר [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] חדש מראה כי גישה אופטימית לחיים עשויה להוביל לתוחלת חיים ארוכה יותר ול סִכּוּי [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] גבוה יותר לעבור את גיל 85 . המחקר התפרסם ב יַרְחוֹן [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] מדע בארה"ב וסוקר בידי עִתּוֹנַאי [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] ידוע . החוקרים בחנו מגוון רחב של גורמים שיכולים להשפיע על הבריאות של הנבדקים ובהם הגורם ה סְּבִיבָתִי [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] , הגורם ה הוֹרְמוֹנָלִי [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] , הגורם ה תְּזוּנָתִי [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] והגורם ה פְּסִיכוֹלוֹגִי [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] . בין השאר עברו הנבדקים מִבְחָן [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] שמורכב מ שְּׁאֵלוֹן [ שורש ומשקל | בסיס וצורן סופי ] שמטרתו למדוד את מידת האופטימיות שלהם . החוקרים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית