תורת הצורות 292 ה עוֹרֶכֶת הלשונית 3 . ה מְּרַגֵּל המתוחכם 4 . ה מַּדְבִּיר ריסס חומרי הדברה . 5 . מורים נִכְבָּדִים 6 . מְאַלֵּף האריות 7 . ה מַּלְבִּישׁוֹת עוזרות לשחקנים . 8 . ה שּׁוֹעֶרֶת המפורסמת 9 . השיח ה מְּטַפֵּס 10 . 2 תרגיל לפניכם עשרה משפטים ובהם צורות בינוני מודגשות . ציינו את השורש ואת המשקל של כל צורה . משקלשורש ה מְּטַפֵּל טיפל בקשישה במסירות . 1 . ה מִּתְנַדְּבִים ניקו את החופים . 2 . ה בּוֹחֶנֶת ערכה מבחן קשה . 3 . ה מְּגַשֵּׁר דיבר עם עורכי הדין . 4 . ה שּׁוֹבְתִים מסרבים לחזור לעבודה . 5 . ה שּׁוֹפֶטֶת פסקה את דינו של הנאשם . 6 . ה מַּשְׁגִּיחִים צפו בתלמידים הנבחנים . 7 . ה מְּנַהֵל כינס ישיבת חירום . 8 . מחלקים חמישה קלפים לכל ה מִּשְׁתַּתְּפִים במשחק . 9 . התקשרו ל מַּמְלִיצִים שלי כדי לקבל חוות דעת עליי . 10 . קוטל מקטל מקטיל קוטל מקטל מקטיל נקטל מקטל ט - פ - ל ש - ב - ת ש - ת - פ מקטל קוטל מתקטל ב - ח - נ ש - ג - ח קוטל מקטיל נ - ד - ב ש - פ - ט מ - ל - צ מתקטל קוטל מקטיל ג - ש - ר נ - ה - ל מקטל מקטל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית