תורת הצורות 285 א . הִפְקַדְנוּ את ההמחאה ( צ'ק ) בבנק . הבניין : המרת המשפט מפעיל לסביל : ב . התופר יִפְרֹם את התפר בשמלה . הבניין : המרת המשפט מפעיל לסביל : ג . נְרַכֵּז את כל הנתונים במסודר . הבניין : המרת המשפט מפעיל לסביל : ד . הטבח מְטַגֵּן חביתיות לקינוח . הבניין : המרת המשפט מפעיל לסביל : ה . השוער בָּלַם את הכדור . הבניין : המרת המשפט מפעיל לסביל : ו . המורה הִכְתִּיב את סיכום השיעור . הבניין : המרת המשפט מפעיל לסביל : 2 תרגיל לפניכם משפטים ובהם פעלים סבילים מודגשים . 1 . ציינו את ה בניין של כל פועל מודגש . 2 . המירו את המשפטים מ סביל לפעיל . שמרו על הזמן הנתון . דוגמה : התלמיד יִבָּחֵן על פעיל וסביל . הבניין : המרת המשפט מסביל לפעיל : א . החשודים יְזֻמְּנוּ לחקירה . הבניין : המרת המשפט מסביל לפעיל : ב . המארזים הֻכְנְסוּ לקופסאות . הבניין : המרת המשפט מסביל לפעיל : ג . המשתתף נִפְסַל בתחרות . הבניין : המרת המשפט מסביל לפעיל : נפעל המורֶה יבחן את התלמיד . הפעיל ההמחאה הופקדה בבנק . קל התפר בשמלה ייפרם . פיעל הנתונים ירוכזו במסודר . פיעל החביתיות מטוגנות לקינוח . קל הכדור נבלם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית