תורת הצורות 280 3 . הכיתות תְּקֻשַּׁטְנָה לקראת המסיבה . שורש : גוף : זמן / דרך : 4 . התוכנית מְשֻׁדֶּרֶת בכל ערב . שורש : גוף : זמן / דרך : 5 . טֻפַּלְתֶּם אצל רופא מומחה . שורש : גוף : זמן / דרך : 6 . היחידה פֻּצְּלָה לשתיים . שורש : גוף : זמן / דרך : 7 . אנחנו מְקֻפָּחִים ולא בצדק ! שורש : גוף : זמן / דרך : 8 . תְּזֻמְּנִי לפגישה בחודש הבא . שורש : גוף : זמן / דרך : 2 תרגיל לפניכם צמדי משפטים ובהם פעלים מודגשים . הקיפו את הבניין שאליו שייך כל אחד מהפעלים המודגשים : פועל או הופעל . 1 . פרס יֻבְטַח למי שיסיים את התרגיל . הופעלפועל הנהג החדש יְבֻטַּח בחברתנו . הופעלפועל 2 . המשפטים מְפֻסָּקִים לפי כללי הלשון . הופעלפועל בערב תֻּפְסַק תנועת הרכבות . הופעלפועל 3 . בביתי תֻּתְקַן מערכת מחשוב משוכללת . הופעלפועל השעונים המקולקלים יְתֻקְּנוּ אצל השען . הופעלפועל טיפ כיצד להבחין בין בניין הופעל לבניין פועל ? בבניין הופעל התחילית מנוקדת ב קובוץ : הֻ שְׁלַם, יֻ כְתַּב . בבניין פועל פה"פ מנוקדת ב קובוץ : שֻׁ לַּם, יְ תֻ קַּן . עתידנסתרותק - ש - ט הווה ( בינוני ) נסתרתש - ד - ר עברנוכחיםט - פ - ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית