תחביר 233 מילות השעבוד במשפט המורכבמילות חיבור במשפט המחובר ( מאוחה ) הקשר הלוגי כדי ש . . . לשם כךתכלית - - אוברירה דהיינו, זאת אומרת, כלומר, כלהלן, הבהרה ש . . . כלעיל, כגון, לשון אחר, כמפורט לעיל לאחר ש . . . , אחרי ש . . . , לפני ש . . . , לפני כן, אחרי כן, קודם לכן, מאזזמן כאשר, כש . . . , בזמן ש . . . , ברגע ש . . . אם, בתנאי ש . . . , לו, אילו, אלמלאתנאי 1 תרגיל ציינו לצד כל משפט את סוגו התחבירי : פשוט, מחובר ( מאוחה ) או מורכב . 1 . המשחקים האולימפיים נערכים פעם בארבע שנים . 2 . במשחקים האולימפיים משתתפים טובי הספורטאים מכל העולם, והם מתחרים ביותר מ - 30 ענפי ספורט . 3 . במקור נערכו המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה בעיר אולימפיה . 4 . המשחקים המחודשים הראשונים, שנערכו ב - 6 באפריל 1896 , התקיימו באתונה . 5 . במשחקים אלו השתתפו 245 מתחרים מ - 14 מדינות ב - 43 תחרויות, אך המארגנים אסרו על השתתפות נשים . 6 . אישה אחת, סטמטה רבטי, מחתה על החלטה זו, ולמוחרת ריצת המרתון האולימפית היא קיימה ריצת מרתון לאות מחאה . 7 . ארבע שנים מאוחר יותר, במשחקים שהתקיימו בפריז, השתתפו 22 נשים . בדקו כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית