תחביר 210 מדריכת השבט • אתר אינטרנט • דרך עפר • תמונת מחזור • עורך דין • בגד ים • 2 . לפניכם רשימת צירופי סמיכות . א . סמנו רק את צירופי הסמיכות המיודעים . שרי ממשלתנו ספר לשון זה תה צמחים שדרות ירושלים עורך לשון בית ספר ארזים תיאטרון הרחוב מגש פיצה ב . ציינו את דרכי היידוע של הצירופים שסימנתם . ג . ידעו את שאר צירופי הסמיכות באמצעות ה"א הידיעה . טיפ כיצד מיידעים צירופי סמיכות ? • ה"א הידיעה : בגד ה גוף ( ולא * הבגד גוף ) • שם פרטי : ממשלת בריטניה, עיריית וושינגטון כינוי שייכות חבור : • כף ידי, בחיר ליבנו • כינוי שייכות פרוד : כף היד שלי • כינוי רמז : כתב יד זה , אומני חושים אלה מדריכות השבט דרכי עפר אתרי אינטרנט תמונות מחזור עורכי דין בגדי ים שרי ממשלתנו : יידוע באמצעות כינוי שייכות חבור ספר לשון זה : יידוע באמצעות כינוי רמז שדרות ירושלים / בית ספר ארזים : יידוע באמצעות שם פרטי תיאטרון הרחוב : יידוע באמצעות ה"א הידיעה תה צמחים > תה הצמחים עורך לשון > עורך הלשון מגש פיצה > מגש הפיצה תחביר 211 3 תרגיל לפניכם קטע קצר ובו צירופי סמיכות מודגשים . קראו אותו וענו על השאלות שאחריו . בסין רובו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית