מילון 173 2 . הקיפו את המילה המנוגדת למילה שבטור הימני . א . שכיח נדיר | נפוץ ב . סואן שקט | הומה ג . שָׁחוּן יבש | גשום ד . הִפריךְ הוכיח | סתר ה . שרירותי הגיוני | אקראי 3 . לפניכם קבוצות של מילים מוכללות . כתבו מהי המילה המכלילה לכל קבוצה . מילה מכלילה א . מכנסיים, חולצה, גרביים ב . חיפושית, תיקן, חרגול ג . שלדג, יונה, ינשוף ד . אופניים, מטוס, קלנועית ה . גיטרה, תוף, אורגן 2 תרגיל לפניכם קטע העוסק בהבעת דעה פוליטית בכיתה . קראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו . הבעת דעה פוליטית בכיתה ההנחה השגויה הראשונה היא כי מורה חייב להיות אובייקטיבי במהלך דיונים בכיתה, ואסור לו להביע עמדה פוליטית . מי שסבור כך חושש שהמורה עלול להשפיע על העמדות הפוליטיות של תלמידיו הצעירים . כמורה ותיקה אני חולקת על תפיסה זו . אובייקטיביות אינה מנת חלקם של אנשים בעלי תפיסת עולם, בעלי אג'נדה . לכל מורה יש עמדות סובייקטיביות, כלומר יש לו תפיסת עולם, אמונה, אידאולוגיה, משנה סדורה . יש לו רצון להשפיע על תלמידיו ולבנות בשבילם עתיד טוב יותר . טיפ מילים מנוגדות הן מילים בעלות משמעות הפוכה . למשל, 'גבוה' ו'נמוך' הן מילים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית