הבנת הנקרא והבעה 138 משימה ד הוריך מתלבטים כיצד לחגוג את יום הולדתך . אביך מנוי למגזין אוכל והציע שתעיין בגיליונות האחרונים המונחים על השולחן ותבחר מהם מסעדה . האם נדרש שימוש במקורות מידע מרובים ? לאכן נימוק : 2 תרגיל לפניכם שני טקסטים העוסקים במחמאות . קראו אותם וענו על השאלות שאחריהם . תוכלו להיעזר בשיטת העבודה המוצעת כאן . טיפ : איך עונים על שאלות המבוססות על קריאת טקסטים מרובים ? ✓ קראו היטב את השאלה וסמנו במדגש את החלקים החשובים בה . שימו לב לאילו מקורות מידע היא מתייחסת . ✓ עיינו עיון מעמיק בכל אחד ממקורות המידע ( שימו לב בייחוד לכותרות, לפסקות הראשונות ולפסקת הסיום ) , וחפשו בכל מקור מידע את הנושא המופיע בשאלה . ✓ מומלץ לכתוב הערה קצרה לצד כל פסקה ולסמן במדגש מילים חשובות . ✓ בדקו מה משותף לכל מקורות המידע ומה מייחד כל אחד מהם . ✓ נסו להסיק מהו היחס בין מקורות המידע : האם הם מנוגדים זה לזה ? האם הם תומכים זה בזה ? האם הם משלימים זה את זה ? ✓ תוכלו להיעזר בהיצג גרפי ( טבלה, תרשים זרימה וכד' ) כדי לארגן את המידע שאספתם . מדובר בכמה גיליונות של מגזין, וכל אחד מהם הוא מקור מידע בפני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית