הבנת הנקרא והבעה 114 2 תרגיל תכננו את טקסט הטיעון שלכם בנושא השימוש בטלפונים חכמים בכיתה ( הנושא מתרגיל 1 ) , וכתבו רעיונות לטקסט ( בשלב זה אין צורך לכתוב פסקות שלמות ) . חשבו מה תכתבו בכל אחד מרכיבי הטיעון : מה תהיה טענת הכותב ? כיצד תבססו אותה ? איזו מסקנה או המלצה תציגו ? כתבו את התשובה במחברותיכם . טיפ : הרכיבים העיקריים בטקסט הטיעון טענת הכותב : העמדה או הקביעה המרכזית של הכותב ביחס לנושא מסוים . ביסוס הטענה : שימוש בנימוקים, בדוגמות, באזכור מומחים וכד', כדי לחזק את עמדת הכותב . טענת נגד והפרכתה : הצגת טענה אפשרית של המתנגדים והפרכתה ( שלילתה ) באמצעות נימוקים שונים, לצורך חיזוק טענת הכותב . אין הכרח שרכיב זה יופיע בטקסט הטיעון . המלצה או מסקנה : המלצה על פעולה כלשהי או מסקנה העולה מדברי הכותב . לרוב הן יופיעו בסוף הטקסט . תוכלו להיעזר גם בשאלות שלפניכם כדי לארגן את הרעיונות ולתכנן את הטקסט שלכם . מהי העמדה שלי ? ( אני תומך ב . . . / מתנגד ל . . . / מחזק את . . . ) • מהם הנימוקים שלי ? לאילו היבטים אתייחס ? למה זו עמדתי ? • האם יש לי דוגמה ( למשל אירוע, מאמר, תוכנית טלוויזיה ) הקש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית