הבנת הנקרא והבעה 98 שאלות 1 מה משותף לנושאים שבשלוש המטלות ? האם בכולם יש מחלוקת ? האם יש בהם דילמה ? נמקו . 2 לשם מה כותבים מאמרי טיעון ( למשל בעיתון או באינטרנט ) ? הציגו דוגמות מתאימות . 3 מהו טקסט טיעון טוב בעיניכם ? האם טקסט שהתוכן שלו מרתק ? האם טקסט שמשכנע את הקוראים בטענה ? האם טקסט שמניע את הקוראים לפעולה ? נמקו . דילמה : מצב מסובך וקשה לפתרון, בחירה בין שני בכל הטקסטים יש דילמה, כלומר יש בהן סוגיה מורכבת שניתן לראותה משני כיוונים דברים מנוגדים מנוגדים . למשל במטלה הראשונה קיימת הנחה שתוכניות הריאליטי עלולות לגרום נזק לצופים, משום שהן חושפות התנהגויות מניפולטיביות שגובלות לעיתים באלימות . מצד שני תוכניות אלה מהנות מאוד, ומושכות אליהן קהל רחב . הדילמה היא : האם הצפייה בהן מועילה או מזיקה לצופים ? מאמרי טיעון נכתבים כדי להציג טענה ואף לגרום לשינוי בהתנהגות הנמענים . למשל, מאמר טיעון בנושא חשיבות מחזור פסולת יציג טענה זו ונימוקים התומכים בה, במטרה לשכנע את הקוראים למחזר את הפסולת בביתם . כל תשובה הגיונית תתקבל . הבנת הנקרא והבעה 99 2 תרגיל לפניכם טקסטים קצרים שכתבו תלמידים בחטיבת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית