הבנת הנקרא והבעה 91 פס' 4 החינוך במדינות מערביות רבות מושתת על עקרון התחרות, אולם בפינלנד אין תחרות בין תלמידים או בין בתי ספר . היעדר התחרותיות נובע גם מכך שאין מדידה של המורים ושל בתי הספר, והם אינם מתחרים ביניהם על ממוצע הציונים של תלמידיהם . עיקר התחרותיות היא בין התלמיד לבין עצמו . בישראל, לעומת זאת, משרד החינוך מודד הן את התלמידים הן את המורים, והממצאים התפרסמו בעבר בכלי התקשורת והשפיעו על מעמדו של המורה ושל המוסד החינוכי שבו הוא לימד . פס' 5 הפינים נעזרים במחקרים עדכניים על החינוך ובבסיס נתונים רחב, ומשפרים את ההוראה בהתאם . לדוגמה, מחקרים מראים כי מספר התלמידים בכיתה הוא נתון חשוב בכיתות נמוכות, אבל בכיתות גבוהות יותר, נתון זה חשוב פחות . בהתאם לכך הכיתות בגיל הרך הן כיתות קטנות ולומדים בהן 15 תלמידים – לעומת כ - 40 תלמידים בחלק גדול מהכיתות בישראל . היבט נוסף המאפיין את מערכת החינוך בפינלנד נוגע ליחסים בין המורים לתלמידים . מחקרים הראו שהישגי התלמידים יורדים בבתי ספר שנהוג בהם יחס נוקשה לתלמידים . בהתאם לכך היחס של המורים לתלמידים בפינלנד אינו בהכרח יחס פורמלי, אלא יחס המאפשר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית