הבנת הנקרא והבעה 58 2 מהם ההבדלים בין קטע המידע לבין התרשים ? 3 איזה טקסט נוח לכם יותר לקרוא : קטע המידע הקצר או הגרף ? נמקו את תשובתכם . 2 תרגיל לפניכם טקסטים לא רציפים מסוגים שונים . עיינו בכל אחד מהם וענו על השאלות שאחריהם . 1 . לפניכם טבלה . נתוני משלוח חבילות בישראל שורות עמודות כותרת הטבלה הנתונים מינואר – אמצע דצמבר 2016 מקור הנתונים ותאריך מקור : נתוני דואר ישראל הפרסום שנה משקל החבילות בטונות סה"כ חבילות 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,853 1,769 1,758 1,665 1,795 2,095 2,539 3,648 5,087 6,395 8,100 18,980,990 18,147,780 18,031,040 17,104,420 18,405,750 19,730,030 22,566,348 26,288,324 32,463,905 40,673,335 51,358,000 קטע המידע מציג את הנתונים בצורה מילולית, ואילו התרשים מציג את הנתונים בצורה חזותית . כל תשובה הגיונית תתקבל . הבנת הנקרא והבעה 59 א . מהו הנושא העיקרי של הטבלה ? ב . השלימו : בשנת 2010 משקל החבילות היה טונות, ומספר החבילות הכולל • באותה שנה היה . השנה שבה נשלח מספר החבילות הרב ביותר היא . • ג . האם אתם צופים שמספר החבילות יֵרֵד או יעלה בעת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית