הבנת הנקרא והבעה 44 1 תרגיל קראו את הטקסט שלפניכם, וענו על השאלות שאחריו . מדוע אנו דוחים מטלות ? דחיינות היא עיכוב בהתחלת ביצוע משימה או בהשלמ תה . הפער בין הזמן שבו מתכננים לבצע דבר מה לבין זמן הביצוע בפועל יכול להיות תוצאה של קושי להתחיל משימה או להשלימה . דחיינות לרוב אינה נתפסת כגורם פוגע של ממש, אך עשויות להיות לה השפעות רחבות היקף על תחומי חיים רבים . הגורמים לדחיינות רבים ומגוונים, והבולטים ש בהם קשורים למשך זמן ביצוע המשימה ולקושי בביצועה . משך הזמן הדרוש להשלמת המשימה – ככל ש הוא ממושך יותר, גדל הסיכוי שנדחה את תחילת העבודה על המשימה ונעדיף לעסוק בפעילויות אחרות . הקושי בביצוע המשימה – ככל שהיא מאתגרת ומורכבת יותר, גדל הסיכוי שנדחה את העבודה עליה . מה עושים ? מתמקדים בנקודת ההתחלה של ביצוע המשימה . ידוע שקשה להתחיל לבצע את המשימה, לכן עצה זו עשויה להמריץ לפעולה . 1 . בקטע הודגשו מאזכרים . לאיזו מילה מתייחס כל אחד מהם ? בהשלמ תה : לה : בהם : הוא : עליה : 2 . מהי מטרת השימוש במאזכרים ? הסבירו . משימה דחיינות גורמים לדחיינות משך הזמן משימה מטרת השימוש במאזכרים היא ליצור גיוון סג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית