הבנת הנקרא והבעה 39 1 תרגיל לפניכם משפטים העוסקים באחים ובחברים . בכל משפט מודגשת מילת קישור . א . ציינו את משמעותה של כל מילת קישור . ב . מתוך הרשימה הקיפו מילת קישור חלופית בעלת קשר לוגי דומה לזה שציינתם בסעיף א . 1 . "חברות אינה נלמדת בבית הספר, אך אם לא למדת להיות חבר טוב, לא למדת דבר" ( מוחמד עלי ) . משמעות מילת הקישור : מילת קישור חלופית : על כן מאחר ש . . . אולם כדי ש . . . 2 . "היה נאמן לעבודתך, למילים שאתה בוחר ולחבריך, מפני ש הם ילוו אותך לכל אורך הדרך" ( הנרי דיוויד ת'ורו ) . משמעות מילת הקישור : מילת קישור חלופית : על כן אםכשם ש . . . משום ש . . . 3 . "חלק מהאנשים פונים לחברים בשעת שמחה או מצוקה, חלק פונים לאנשי דת, ואילו אני פונה לאחיי" ( לא ידוע ) . משמעות מילת הקישור : מילת קישור חלופית : הודות ל . . . לעומת זאתלאחר מכן מפני ש . . . 4 . "חברות הופכת לחברות אמת כאשר שתיקה בין אנשים הופכת לנעימה" ( דיוויד טייסון גנטרי ) . משמעות מילת הקישור : מילת קישור חלופית : אלא אף על פי ש . . . אלמלא כש . . . הידעת ? שם התואר 'לוגי' נגזר מן המילה 'לוגיקה', שמקורה במילה היוונית 'לוגוס'...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית