תורת הצורות 254 מבנה המילה 254 השורש והמוספיות 257 מאפייני הפועל 257 גופים 262 זמנים 267 נטיית הפועל 267 שבעת הבניינים 267 מבוא לפועל ופרגמטיקה 269 בניין קל ( פָּעַל ) 270 בניין נִפְעַל 272 בניין הִפְעִיל 273 בניין הֻפְעַל 275 תרגילי חזרה : קל, נפעל, הפעיל והופעל 278 בניין פִּעֵל 279 בניין פֻּעַל 281 בניין הִתְפַּעֵל 284 משמעויות הפועל : פעיל וסביל 288 תצורת השם 288 גזירה קווית וגזירה מסורגת 289 שורש ומשקל 291 משקלי הבינוני 293 בסיס וצורן סופי 296 הלחם בסיסים 300 מטלת חקר : מערכת הצורות שם המספר 302 המספר המונה 306 המספר הסודר והמספר הסתמי 313 מטלת חקר : שם המספר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית