הבנה, הבעה ולשון כיתה ט סדרת סביבות הלמידה החדשות מדריך למורה הבנה, הבעה ולשוןהבנה, הבעה ולשון כ י ת ה ט הבנת הנקרא מילון תורת הצורות תחביר והבעה 1 3 2 שם המספר מדריך למורה ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : שרון שני ארבן ריכוז תהליך הפיתוח : מור בר פיתוח וכתיבה : מור בר, גל ירמיהו, ליאורה כץ, מיכל נצר, דבורה ספקטור, שרון שני ארבן עריכה לשונית : מור בר, מיכל נצר ניהול קריאייטיב : רקפת אביב ראש צוות ספרים : רותי בטינגר הפקת עיצוב : מיכל אורון רחמין עיצוב גרפי : רותי בטינגר, שירה בכר זכויות יוצרים לטקסטים : נועה נתנאל זכויות יוצרים לתמונות : לליב גל הבאה לדפוס : סיגל טבת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו, בכולה או בחלקים ממנה, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) . © כל הזכויות על החומרים ממ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית