תורת הצורות 287 2 . • מתי תִּכְתְּבִי את העבודה בלשון ? הבניין : • עדיין לא החלטתי מתי את העבודה . 3 . • המסמכים הסודיים הֻדְלְפוּ לאמצעי התקשורת . הבניין : • לצערנו, בכל שנה עשרות מסמכים . 4 . • הֻסְבַּר לו שאין להשתמש בטלפון בזמן השיעור . הבניין : • תקנות המשמעת בכל שנה . 5 . • השופטת פָּסְלָה את המתחרה בריצה . הבניין : • כולנו מקווים שהיא לא את המתחרה הנוסף . 6 . • המהדורות הראשונות של העיתון מֻדְפָּסוֹת באלפי עותקים . הבניין : • בעבר הן במאות עותקים בלבד . 7 . • אולי תַּדְלִיק את האור ? הבניין : • עידן אמר שהוא תכף את האור . 8 . • החבל נִמְתַּח ונקרע . הבניין : • לא תיארנו לעצמנו שהוא יכול כל כך . טיפ : הטו את הפעלים לעבר נסתר כדי לזהות את הבניין . לדוגמה : המורה תַּכְתִּיב מחר את החומר למבחן > הוא אתמול הִכְתִּיב את החומר למבחן ( הִכְתִּיב = בניין הפעיל ) . ד ב ק קל / פעל הופעל הופעל קל / פעל הופעל הפעיל נפעל אכתוב / לכתוב מודלפים מוסברות תפסול הודפסו ידליק להימתח תורת הצורות 288 2 תרגיל לפניכם משפטים ובהם פעלים חסרים . השלימו את הפועל החסר בהתאם לשורש ולבניין שבסוגריים . 1 . הטכנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית