תחביר 261 2 . התלמידים יפתחו מיומנויות טכנולוגיות אחרי שישתתפו בתוכנית מדעית ייחודית שיזם משרד החינוך . א . משרד החינוך ב . התלמידים ג . התלמידים 3 . נגרמה תאונת דרכים כי הנהגים איבדו ריכוז במהלך הנהיגה מכיוון שהביטו בשלטי הפרסומות שלצד הכביש . א . הנהגים ב . הנהגים ג . נגרמה 4 . נכנסנו אל אולם הספורט כששמענו את הצלצול שבישר על סיום ההפסקה . א . הצלצול ב . שמענו ג . נכנסנו 5 . השחקנית תתארח בתוכנית הטלוויזיה שתשודר לאחר משחק הכדורגל שייערך בין שתי הקבוצות המובילות . א . ייערך ב . תוכנית הטלוויזיה ג . השחקנית יזם תוכנית ייחודית . הביטו בשלטי הפרסומות לצד הכביש . ישתתפו בתוכנית מדעית ייחודית . איבדו ריכוז במהלך הנהיגה . את הצלצול . בישר על סיום ההפסקה . משחק כדורגל בין שתי הקבוצות המובילות . יפתחו מיומנויות טכנולוגיות . תאונת דרכים . אל אולם הספורט . תשודר לאחר המשחק . תתארח בתוכנית הטלוויזיה . תחביר 262 6 . קנינו את נעלי הספורט בקניון אחרי שהשווינו מחירים שפרסמו רשתות הספורט . א . רשתות הספורט ב . השווינו ג . קנינו 8 תרגיל לפניכם ארבע קבוצות של משפטים קצרים . א . בכל קבוצה סדרו את המשפט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית