אוצר המילים 233 4 תרגיל לפניכם שמונה ניבים, ואחריהם מחסן פירושים . כתבו לצד כל ניב את הפירוש המתאים לו מתוך מחסן הפירושים . היעזרו במילון . 1 . בכובד ראש : 2 . עולה בקנה אחד : 3 . ידו על העליונה : 4 . פיו וליבו שווים : 5 . צר עין : 6 . הקדים רפואה למכה : 7 . קל וחומר : 8 . שמו הולך לפניו : 5 תרגיל לפניכם קטע מדברי דוד בן - גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, ובו מילים מודגשות . "ייחוד תקומתה של מדינת ישראל הוא פרי ייחודו של עם ישראל . בנעורי אומתנו , למעלה מלפני שלושת אלפים שנה, התחוללו שלושה מאורעות אשר הטביעו את חותמם על העם היהודי ועיצבו דמותו לנצח . המאורע הראשון היה יציאת מצרים . היציאה משעבוד לחירות . ועד היום הזה, זה למעלה משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, אנו היהודים בכל העולם, הישן והחדש, חוגגים בכל שנה יציאת מצרים כחג חירותנו" . 1 . באיזה ערך במילון תמצאו את המילה אומתנו ? א . אָמָה ב . אִמָּא ג . אֻמָּה ד . אֱמֶת טיפ : איך נחפש במילון ניבים וביטויים ? יש לחפש לפי אחת המילים בביטוי או בניב . בכל ערך במילון תמצאו קודם את המילה ואת המשמעויות שלה, ורק אחר כך את הביטויים והניבים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית