אוצר המילים 226 5 . מחה התנגד | הסכים 6 . טמא טהור | מלוכלך 7 . תקווה ציפייה | ייאוש 8 . קשיש צעיר | זקן 9 . מצוחצח נקי | מטונף 10 . מחובר שלם | מפורק 3 תרגיל לפניכם עשרה צמדי מילים . הקיפו את היחס בין המילים בכל זוג : נרדפות או ניגודיות . 1 . סלח – מחל נרדפות | ניגודיות 2 . צנוע – גאוותן נרדפות | ניגודיות 3 . כעס – טינה נרדפות | ניגודיות 4 . רגוע – שָׁלֵו נרדפות | ניגודיות 5 . חד – קהה נרדפות | ניגודיות 6 . לנצור – לשמור נרדפות | ניגודיות 7 . ישיר – עקיף נרדפות | ניגודיות 8 . טפל – עיקרי נרדפות | ניגודיות 9 . שולי – זניח נרדפות | ניגודיות 10 . טיפח – הזניח נרדפות | ניגודיות בחו עאצ יקר תדט הוגה קדומות את ה ת ש ו ב ה ת מ צ א ו ל י ד ה זנב שלי אוצר המילים 227 4 תרגיל לפניכם קטע קצר ובו מילים מודגשות . אימא, אני רוצה קפה ! ילדים רבים מתעוררים מדי בוקר ומבקשים מהוריהם להכין להם קפה . מקצת הילדים מבקשים זאת רק כדי לחקות את הוריהם, אחדים נהנים מטעמו המריר של הקפה, ואחרים סבורים ששתיית קפה מסייעת להם להתעורר בבוקר . עם זאת דיאטנים קליניים אינם ממליצים לשתות קפה עד גיל ,12 ואף ממליצים להמעיט ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית