הבנת הנקרא והבעה 133 מחקר אחר, שהתבסס על המשחקים האולימפיים ביוון בשנת ,2004 מצא כי הבעות פניהם של ג'ודאים אולימפיים עיוורים מלידה היו זהות להבעות פניהם של לא - [ 4 ] הממצאים במחקר זה תומכים עיוורים, גם כאשר הם ניצחו וגם כאשר הפסידו . גם הם בטענה שהבעות פנים שמבטאות רגש הן מולדות ואינן תוצר של למידה תרבותית . פס’ 5 בניגוד לעמדה האוניברסלית ניצבת הגישה שלפיה הבעות הפנים נרכשות בלמידה חברתית, כלומר אנו לומדים לקשר בין הבעת פנים נתונה לרגש מסוים באמצעות צפייה וחיקוי הזולת ובעזרת חיזוקים חיוביים ושליליים * . במחקר שכלל משתתפים משתי תרבויות ( אסייתית ומערבית ) הוצגו לכל משתתף אלפי הבעות ייחודיות במשך שנייה . התוצאות הראו כי בקרב חברי הקבוצה האסייתית הבעות רבות שויכו ליותר מרגש אחד, ולא היה אפשר לזהות הבעה אופיינית לכל החברים בקבוצה . לפי מחקר זה, הבעות פנים אינן אוניברסליות באופן מוחלט, מכיוון שהפרשנות שלהן תלויה [ 5 ] בתרבות ובהקשר . פס’ 6 לשם מה נוצרו הבעות פנים ? על פי תורת האבולוציה * , הקשורה להתפתחות האדם ושאר המינים, הבעות פנים התפתחו בהתאם לצורכי ההישרדות של אבותינו הקדמונים . למשל,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית