הבנת הנקרא והבעה 111 שאלות נתחו את רכיבי תהליך התקשורת ( המוען, הנמען, המסר, ערוץ התקשורת ) 1 ואת נסיבות השיח . המוען : הנמען : המסר : ערוץ התקשורת : נסיבות השיח : כיצד נסיבות השיח משפיעות על סגנון הכתיבה של המורה ? 2 דמיינו שחבר קרוב היה כותב לכם מסר דומה . כיצד היה עשוי להיראות 3 המסר ? באיזה אופן הוא היה מעביר לכם אותו ומה היה סגנון כתיבתו ? הדגימו . טיפ : רכיבי תהליך התקשורת מוען = יוזם המסר נמען = מקבל המסר המסר = האמירה שהועברה ערוץ התקשורת = האמצעי שדרכו המסר מועבר ( קולי, חזותי ) נסיבות השיח = ההקשר של הדברים : זמן, מקום, במה חשבו : האם סגנון הכתיבה של המורה רשמי ? האם הוא מרוחק ? האם הוא לבבי ? המורה תלמידי הכיתה ברכת הצלחה בלימודים חזותי – שלט כתוב סיטואציה כיתתית בין המורה לתלמידים תשובה אפשרית : סגנון הכתיבה של המורה משדר לבביות וחביבות, שכן מדובר בברכת הצלחה ( כתובה ) המיועדת לכלל תלמידי הכיתה, והמורה רוצה להראות קרבה ודאגה לתלמידיה . סביר להניח שאם היה מדובר בהודעה רשמית לתלמידים כמו הודעה על אספת הורים או יציאה לטיול, סגנון הכתיבה היה רשמי יותר . כל תשובה הגיונית תתקבל ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית