הבנת הנקרא והבעה 82 2 תרגיל לפניכם צמדי משפטים . חברו כל צמד משפטים למשפט אחד בעזרת ביטוי קישור מתאים שיבטא את הקשר הלוגי המבוקש . מומלץ לתת לילדים לאכול בוטנים בשלב מוקדם בחיים . 1 . • יש ראיות לכך שאכילת בוטנים בגיל צעיר עשויה להקטין את הסיכוי לאלרגייה • לבוטנים . קשר של סיבה : אני לא חשפתי את ילדיי לחטיף . 2 . • הוריי חשפו את ילדיי לחטיף . • קשר של ניגוד : הגוף מפתח תגובה אלרגית לאחר אכילת במבה . 3 . • רצוי לפנות לרופא . • קשר של תנאי : במבה נחשבת בעיני רבים לחטיף בריא יחסית . 4 . • במבה עתירה בשומנים ובמלח . • קשר של ויתור : טיפ : מילות סיבה ותוצאה : משום ש . . . , כי, מפני ש . . . , עקב, לכן מילות ניגוד : אך, אבל, אולם, אלא, בניגוד לכך מילות תנאי : אם, במקרה ש . . . , בתנאי ש . . . , אילו, אלמלא טיפ : מילות ויתור : על אף ה . . . , למרות ה . . . , למרות זאת, אף על פי ש . . . מילות עימות והשוואה : לעומת, ואילו, בהשוואה ל . . . , כפי ש . . . , כמו, בדומה ל . . . , בשונה מ . . . תשובה אפשרית : מומלץ לתת לילדים לאכול בוטנים בשלב מוקדם בחיים משום ש יש ראיות לכך שאכילת בוטנים בגיל צעיר ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית