הבנת הנקרא והבעה 78 מוצרים המבוססים על חומרים אורגניים יקרים יותר מפלסטיק . 2 . • בטווח הרחוק השימוש בהם משתלם יותר . • קשר של ויתור : הקפדנו להפחית את השימוש שלנו בפלסטיק . 3 . • לא הצלחנו לעצור את ההתחממות הגלובלית . • קשר של ויתור : תהליך המחזור מאתגר וקשה . 4 . • הוא חשוב לשם שמירה על איכות הסביבה . • קשר של ניגוד : בהולנד יש מודעות גבוהה לחשיבות המחזור . 5 . • בישראל המודעות לנושא עדיין נמוכה . • קשר של עימות והשוואה : טיפ : מילות ניגוד : אבל, אך, אולם, אלא, בניגוד לכך טיפ : מילות עימות והשוואה : לעומת, לעומת זאת, ואילו, כמו, כפי ש . . . , בדומה ל . . . , כשם ש, בשונה מ . . . תשובה אפשרית : אף על פי שמוצרים המבוססים על חומרים אורגניים יקרים יותר מפלסטיק, בטווח הרחוק השימוש בהם משתלם יותר . תשובה אפשרית : הקפדנו להפחית את השימוש שלנו בפלסטיק, אף על פי כן לא הצלחנו לעצור את ההתחממות הגלובלית . תשובה אפשרית : תהליך המחזור מאתגר וקשה, אך הוא חשוב לשם שמירה על איכות הסביבה . תשובה אפשרית : בהולנד יש מודעות גבוהה לחשיבות המחזור, לעומת זאת בישראל המודעות לנושא עדיין נמוכה . הבנת הנקרא וה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית