הבנת הנקרא והבעה 28 פס’ 4 מדוע יש גם קמץ וגם פתח ? גם סגול וגם צירי ? הניקוד הטברני במקורו משקף הגייה המבדילה בין קמץ ופתח ובין סגול וצירי, אולם מסורות ההגייה של העברית בפי עדות ישראל היו שונות ממסורת ההגייה המשתקפת בשיטת ניקוד זו . ההגייה האשכנזית דווקא שימרה את ההבדלים בין קמץ ופתח ובין סגול וצירי, אולם בהגייה הספרדית אין כל הבדל בין קמץ ופתח ובין סגול וצירי . כשנדרשו מחיי השפה להכריע בדבר ההגייה שתשמש את כלל דוברי העברית הוחלט לזנוח את ההגייה האשכנזית ולאמץ את ההגייה הספרדית . כך למעשה בעברית שקמה לתחייה ומשמשת עד ימינו התרחש מיזוג בין מערכת סימני הניקוד הטברני, המשקפים הגיית שבע תנועות, ובין ההגייה הספרדית, המבטאת רק חמש תנועות . שאלות לפניכם חמישה היגדים . קבעו לגבי כל אחד מהם אם הנאמר בו נכון או לא נכון, על פי הקטע שקראתם . הניקוד העברי הומצא בתקופה שהעברית שימשה עדיין שפה מדוברת . נכון לא נכון הניקוד הומצא כדי לשמר את מסורת הקריאה במקרא . נכון לא נכון הניקוד הטברני נחשב לניקוד המשקף את ההגייה העברית המדויקת ביותר . נכון לא נכון ההגייה המקובלת בעברית בת ימינו היא ההגייה האשכנזית ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית