אֵיזוֹ מִילָה מַתְחִילָה בְּ - עוּ ? כִּתְבוּ עוּ בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . בְּאֵיזוֹ מִילָה יֵשׁ תוּ ? כִּתְבוּ תוּ בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . בְּאֵיזוֹ מִילָה יֵשׁ פּוּ ? כִּתְבוּ פּוּ בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . למורה | בכל שאלה נדרשת הבחנה דקה בין צלילים דומים במילים, למשל – ת פּוּ ז, צי פּוֹ ר . בְּאֵיזוֹ מִילָה יֵשׁ דוּ ? כִּתְבוּ דוּ בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . 69 מִי אוֹמֵר ? מִתְחוּ קַו . תוֹדָה, חָבֵר ! גור אַתָה רוֹאֶה ? זֶה שֶׁלִי ! חָבֵר שֶׁלִי בּוֹכֶה . סְלִיחָה . תוֹדָה, חָבֵר ! לֹא ! הִינֵה הַכַּדוּרֶגֶל שֶׁלְךָ . זֶה שֶׁלִי ! הִינֵה הַכַּדוּרֶגֶל שֶׁלְךָ . תוֹדָה, חָבֵר ! אַיי ! מָה זֶה ? כַּדוּרֶגֶל ! יובליובל 70 הַשְׁלִימוּ . מָה יֵשׁ בַּמִילָה ? הַקִיפוּ . דוּ רוּ שוּ לוּ תוּ פּוּחוּ תוּ גוּר ר יוּבַל בַל רוּתִי תִי עוּגָה גָה 68 למורה | אומרים צליל והתלמידים מסמנים בחוברת לפי מה ששמעו . אחר כך אומרים מילה שהאות הראשונה בה מנוקדת בשורוק ומבקשים מהתלמידים לסמן את האות עם סימן הניקוד המתאים . 6 זוּווּהוּ יוּטוּחוּ אוּ שׂוּ עוּ תוּ בּוּ גוּבוּ לוּכוּכּוּ סוּנוּמוּ פוּ פּ וּ רוּקוּצוּ שׁו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית