אֵיזוֹ מִילָה מַתְחִילָה בְּ - גֶ ? כִּתְבוּ גֶ רַק בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . למורה | בפעילות האחרונה התלמידים מתבקשים למצוא לֶ בהתחלת המילה או באמצע . יש 4 מילים כאלה ( מלך, לחם, כלב, ילד ) . כדאי לעבור עם התלמידים על הציורים לפני הפעילות כדי לוודא שהם זוכרים את המילים . בְּאֵילוּ מִילִים יֵשׁ לֶ ? הַקִיפוּ . אֵיזוֹ מִילָה מַתְחִילָה בְּ - מֶ ? כִּתְבוּ מֶ רַק בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . אֵיזוֹ מִילָה מַתְחִילָה בְּ - כֶּ ? כִּתְבוּ כֶּ רַק בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . 51 הַשְׁלִימוּ . הַשְׁלִימוּ : טֵ , עֵ , פֶּ , פֶ , רֶ . ץלֵפוֹן סֵרמַחְבֶּתרַח קֶרֶן ן אֵלָה זלָה אֶרֶז מַחְשֵׁב 50 5 זֶוֵהֵ יֶטֵחֶ אֵ שֵׂ עֶ תֶ בֶּ גֵבֵ לֵכֶכֶּ פֵ פֶּ סֶנֶמֵ שֶׁרֵקֶצֶ דֵ למורה | אומרים צליל והתלמידים יסמנו בחוברת לפי מה ששמעו . אחר כך אומרים מילה שהאות הראשונה 49 בה מנוקדת בצירה או סגול ומבקשים מהתלמידים לסמן את האות עם סימן הניקוד המתאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית