מִצְאוּ בַּצִיוּר וּמִתְחוּ קַו . וִילוֹן צִיפּוֹר תְאוֹמוֹת טֵלֵפוֹן לִימוֹן קוֹף אָבוֹקָדוֹ קִיפּוֹד כּוֹבַע 39 מָה יֵשׁ בַּמִילָה ? הַקִיפוּ . הַשְׁלִימוּ . אַ נָה אַלוֹנָה רָה מוֹרָה מוֹ רוֹ שׁוֹ דוֹקוֹ פוֹבּוֹ לוֹלוֹ נוֹפּוֹ רוֹ עָה רוֹןנוֹעָה ן 38 למורה | אומרים צליל והתלמידים יסמנו בחוברת לפי מה ששמעו . אחר כך אומרים מילה שהאות הראשונה בה מנוקדת בחולם ומבקשים מהתלמידים לסמן את האות עם סימן הניקוד המתאים . חוזרים ומזכירים ששני הסימנים ( עם ו או בלעדיה ) נשמעים אותו דבר . 4 יוֹטֹחוֹזֹוֹהוֹ אוֹ שׂוֹ עוֹ תֹ גֹבוֹבֹּ סֹנֹמֹלוֹכוֹכֹּ שׁוֹרֹקוֹצֹפֹ פֹּ דֹ 37  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית