למורה | המילה "פארק" אינה מילה עברית, והכתיב כאן הוא הכתיב התקני ( א שאינה נשמעת ) . פַּ רְ פַּ ר עָ ף וְ תָ מָ ר עָ פָ ה . גִזְרוּ וְהַדְבִּיקוּ בַּמְקוֹמוֹת הַמַתְאִימִים . גַ ל וְ אַ בָּ א בַּ פַּ א רְ ק . דַ פְ נָ ה שָׁ רָ ה וְ עַ לְ מָ ה רָ צָ ה . פָּ רָ ה רָ צָ ה וְ גָ מָ ל רָ ץ . 22 פַּסְטָה הַשְׁלִימוּ : למורה | אומרים לתלמידים ש - ו החיבור נכתבת בשווא, אבל נהגית קצת אחרת מאשר במילים שהכירו כמו ארנב, עכבר . מדגימים להם . בפעילות הראשונה חשוב לעבור בין התלמידים ולבדוק שהם כותבים את ו' החיבור בצמוד למילה שאחריה . כדאי לבקש מהם לקרוא בקול את הצירופים שהשלימו . הַשְׁלִימוּ : וְאַיָה | וְעַכְבָּר | וְסָלָט דְבַש וְחַלָה עַלְמָה וְדַפְנָה פַּרְפַּר צָב יַלְדָה סָבְתָא גַל אַרְנָב בָּנָנָה וְחַסָה 21  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית