בצָוָרהַ תַתבָּשַׁלָ יָבָּלעַנַ גדָאַדיָ הַקִיפוּ אֶת הַמִילִים : צָב | שַׁבָּת | נַעַל | דָג | הַר למורה | אחרי שהתלמידים מסמנים את המילים בתפזורת, כדאי לבקש מהם להצביע עליהן ולקרוא אותן . אחרי שמצאו את המילים בתפזורת אומרים להם שיש פה עוד מילה שהם מכירים ועליהם לגלות אותה בין האותיות שנותרו לא מסומנות ( המילה הנוספת היא "יד" ) , מבקשים מהם לכתוב אותה ולהגיד בקול . בפעילות האחרונה – בכל ריבוע מופיע השם ( תמר או איה ) 3 פעמים . הילדים צריכים להקיף את כולם . אֵיזוֹ עוֹד מִילָה מִסְתַתֶרֶת ? כִּתְבוּ אֶת הַמִילָה . אֵיפֹה כָּתוּב תָמָר ? אֵיפֹה כָּתוּב אַיָה ? הַקִיפוּ . תָתתָ מָמָרַ רמָתָ היָאַ אָיָיָ היָאַ 9 למורה | אומרים לתלמידים שבשם אַיָה יש בסוף המילה ה שאינה נשמעת . בהמשך יפגשו עוד מילים כאלה . כִּתְבוּ . מָה יֵשׁ בְּהַתְחָלַת הַמִילָה ? הַקִיפוּ . דָגָנָבָּחַהַעַנַאָ דָבָּצָ תָמָר ר אַיָה ה גַל ל שָלוֹם כִּיתָה א 7 אֵיזוֹ מִילָה מַתְחִילָה בְּ - מַ ? כִּתְבוּ מַ בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . אֵיזוֹ מִילָה מַתְחִילָה בְּ - קַ ? כִּתְבוּ קַ בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . למורה | בכל פעילות התלמידי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית