אֵיפֹה יֵשׁ ת בַּמִלָה ? הַדְבִּיקוּ כָּל צִיוּר בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . תתת שׁ שׂשׁ שׂשׁ שׂ שׂ מָה יֵשׁ בַּמִילָה – שׁ או שׂ ? כִּתְבוּ . למורה | אומרים לילדים שהאות ש היא אות מיוחדת – כאשר הנקודה נמצאת מימינה היא נהגית שׁ, כמו במילה שמש, וכאשר הנקודה נמצאת משמאלה היא נהגית שׂ, כמו במילה שפם . ההגייה הזאת דומה להגיית האות ס . כַּמָה אוֹתִיוֹת יֵשׁ בְּכָל מִילָה ? הַקִיפוּ . שׁ שׂשׁ שׂשׁ שׂ 24 243 353 4 78 הַקִיפוּ ת . כִּתְבוּ ת . ת ח ת ר ה ת ת ט ח ת ת אֵיזֶה שֵׁם מַתְחִיל בְּ - ת ? סַמְנוּ . ת איה נִיר 79 בְּאֵיזוֹ אוֹת נִגְמֶרֶת הַמִילָה ? מִתְחוּ קַו . םד לת 81 ג נ ח צ ק ך שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ שׁ ת ת ת ת ת ו ר צ ת ת ס ל ל ע ל ל ל ס ע ע ס ס מ א ס ק ב א פ פ פ ג ג ג ב ב ו ט י ט ט ח נ נ נ שׁ הַקִיפוּ שׁ . שׁ ר ע שׁ שׁ ת שׁ ע שׁ כִּתְבוּ שׁ . צִבְעוּ רַק שׁ . 77  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית