למורה | מבקשים מהתלמידים לגזור את דמויות בני המשפחה של תמר מהעמוד הבא . לאחר מכן אומרים מילה מאוצר המילים של המשפחה ( למשל : אבא של תמר, אימא של תמר וכו' ) . התלמידים מדביקים את הדמות המתאימה במקום המתאים . עוברים בין התלמידים ומוודאים שכולם בוחרים בדמות המתאימה . לבסוף אומרים – משפחה . המשפחה של תמר . הַמִשְׁפָּחָה שֶׁל תָמָר 20 21 ח | ז | ו | ה 2 למורה | מקרינים את התמונה ושואלים : מה יש בתמונה ? מי זה ? מי זאת ? 19  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית