ריבוע המורכב מחומש ש- 2 ממשובע וממחומש מזוויותיו ישרות מתומן המורכב משני מצולעים אחרים מצולע שמכל קדקוד שלו יוצאים 3 אלכסונים, וכל האלכסונים שלו נמצאים בתוכו מרובע שיש לו אלכסון העובר משושה המורכב 3 משושים מחוץ לו משולש ישר זווית מ- 3 מצולעים ושווה שוקיים משולש ישר-זווית מצולע שמכל משולש חד-זוויות ושונה צלעות קדקוד שלו יוצאים מעוין בדיוק 4 אלכסונים 2 טרפזים שאינם מורכבים ממצולעים אחרים מחומש המורכב טרפז המורכב ממשולש וממרובע מתומן המורכב מ- 4 מצולעים מ- 3 מצולעים 3 מלבנים מרובע ש אינו מקבילית ו אינו טרפז, וכל האלכסונים שלו נמצאים בתוכו 4 מקביליות שאינן מורכבות ממצולעים אחרים ריבוע המורכב מ- 4 מצולעים נספח כרטיסים לפעילות סיכום לפרק ״מצולעים״ : חיפוש בדף המצולעים המחיק הסבר על הפעילות בעמוד 53 כיתה ד הצעה למועדי הלימוד בפרקי מתמטיקה לבית הספר היסודי בעיות מילוליותגאומטרייהמספרים ופעולות מתחילת שנת הלימודים עד חנוכה שברים - חלק א המספרים עד מיליון המבנה העשרוני, חיבור וחיסור גימטרייה לוח השנה וחישובי זמן מצולעים מדידת שטח שברים - חלק ב בין חנוכה לפסח כפל וחילוק - חלק א סימני התחלקות ב- 3...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית