מבוא מבוא לאורך הספר משולבות חידות מספרים . החידות אינן חלק מתכנית הלימודים, והן נמצאות בספרים כתוספת . מידת ההתייחסות אליהן נתונה לשיקול הדעת של המורה . מאפייני החידות • כל החידות עוסקות במספרים טבעיים . • הנושאים המתמטיים של החידות מוכרים לתלמידים, והקושי בהם הוא בשליפת הנושא המתמטי הרלוונטי לשאלה . מטרות החידות • עידוד מציאת דרכי פתרון מגוונות • הרחבת נקודת המבט של התלמידים בפתרון בעיות • חזרה על מושגים שנלמדו בנושא מספרים טבעיים • עידוד מציאת חוקיות • פיתוח מוטיבציה לעיסוק במספרים • פיתוח ההבנה שלבעיה אחת יכולים להיות פתרונות שונים ושהדגש צריך להיות על הנימוק . דרך העבודה המומלצת • תלמידים שונים יכולים להגיע לפתרון בקצב שונה, ולכן יש לאפשר לכל תלמיד לפתור את החידות בזמן הנוח לו ולא למהר להציג פתרון של תלמיד זריז אחד על הלוח . • אחרי שהתלמידים מוצאים את הפתרון, כדאי לעודד אותם לנסח אותו בעל פה, להסביר את דרך החשיבה שלהם ולהשתמש במונחים המתמטיים המתאימים . 130 חידות מספריםחידות מספרים עמוד 20 חידות מספרים השלימו את המספר המתאים במשולש הריק . 1,072 717 2,550 1,337 7 500 30 1,101 377 5...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית