ג . הקשר בין משקל לנפח א רוצים לבנות משקולת כבדה ככל האפשר בנפח מסוים . באיזה חומר מארבעת החומרים שלמעלה כדאי להשתמש ? הסבר : מתוך החומרים הנתונים, לזהב יש הצפיפות הגדולה ביותר . לכן אם בונים משקולות שוות בנפחן מכל החומרים, המשקולת העשויה זהב תהיה הכבדה ביותר . ב מה המשקל של מוט ברזל שנפחו 100 סמ"ק ? חישוב : על פי הנתון בתחילת הפעילות, 1 סמ"ק של ברזל שוקל כ- 8 גרם . לכן מוט ברזל שנפחו 100 סמ"ק ישקול פי 100 מ- 1סמ"ק של ברזל, כלומר 800 גרם . ג צורף יצר תכשיט שמשקלו 20 גרם מ- 2 סמ"ק חומר . מאיזה חומר הוא יצר את התכשיט ? הסבר : ב סעיף ג אם 2 סמ"ק חומר שוקלים 20 גרם, 1 סמ"ק של אותו חומר שוקל מחצית מ- 20 גרם, כלומר 10 גרם . 10 גרם לסמ"ק הם הצפיפות של כסף, ולכן התכשיט עשוי מכסף . ב פעילות 3 , המוגדרת פעילות אתגר, על התלמידים לזהות את החומרים על פי משקליהם . ידוע שכל הקופסאות שוות בנפחן . אפשר לחשב מה משקלם של 250 סמ"ק מכל אחד מהחומרים . לחילופין אפשר לסדר את הקופסאות על פי משקלן, מהקל אל הכבד . הקופסה הקלה ביותר ( זאת שמשקלה 2 ק"ג ) מכילה את החומר שהצפיפות שלו היא הקטנה ביותר מארבעת החומרים, ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית