א . נפח תיבה בפרק "תיבות" עסקו התלמידים בעיקר בתיבות חלולות מקרטון . לכן ייתכן שיהיו תלמידים שללא הכוונה יתקשו לראות שהגוף ב סעיף ו הוא תיבה . מטרת פעילות 2 היא לסייע לתלמידים לקשר בין התיבות הבנויות מקוביות ובין התיבות החלולות מאוסף התיבות בפרק הקודם . לגוף שב סעיף ו יש שש פאות, וכולן מלבנים, ולכן זאת תיבה . אם זאת תיבה, אפשר גם לדבר על הממדים שלה, כפי שנלמד בפרק הקודם . ידוע שאורך כל צלע של הקוביות הוא 1 ס"מ, ומכך אפשר להסיק שממדי התיבה הם 3 ס"מ, 3 ס"מ ו- 2 ס"מ . ב פעילות 3 התלמידים מכירים את המושג נפח כמספר הקוביות שגוף בנוי מהן . התלמידים חוקרים שתי תיבות הבנויות מקוביות, מוצאים את ממדיהן ומגלים מה נפחיהן בקוביות . ב דיון הם מקשרים שוב בין התיבות הבנויות מקוביות ובין התיבות החלולות מאוסף התיבות בפרק הקודם . לתיבה הצהובה ממדים שווים לממדי תיבה ו מהאוסף, ואילו התיבה הכחולה שווה בממדיה ל תיבה ד מהאוסף . תיבות בעלות ממדים שווים שוות גם בנפחן . אם התלמידים מצאו שהתיבה הצהובה בנויה מ- 24 קוביות, כלומר נפחה 24 קוביות, גם הנפח של תיבה ו הוא 24 קוביות . ב פעילות 4 התלמידים מתנסים במציאת נפח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית