ג . שטח פנים ב פעילות 2 מקשרים בין החישובים שעשו התלמידים ובין המושג שטח . לפני הפעילות כדאי לשאול : חישבתם עכשיו כמה משבצות יש על הפאה הזאת . איך עוד אפשר לקרוא למה שחישבתם ? התזכורת שמעל פעילות 2 היא רמז לתשובה . לאחר הפעילות התלמידים נחשפים למושג "שטח פנים" . סכום שטחי כל הפאות של תיבה נקרא שטח הפָּנים של התיבה . בשלב הזה המושג מתקשר לחישוב שכבר נעשה, ולכן יש לו משמעות . פעילות 3 נועדה לוודא שהתלמידים הבינו את הקשר בין מה שחישבו ובין המושג החדש . אין בפעילות הזאת צורך בחישובים נוספים . ב פעילויות 4 ו- 5 התלמידים מחשבים את שטח הפנים של יתר התיבות באוסף התיבות . ב פעילות 4 עליהם לחשב את שטח הפנים של תיבה ו בעזרת סרטוט של כל הפאות שלה על רשת משבצות . בפעילות הזאת יש הוראות לכל שלבי החישוב, בדומה לפעילות ,1 אלא שבפעילות הזאת כבר משתמשים במונחים "שטח" ו"שטח פנים" ולא במונחים של מספר המשבצות . ב פעילות 5 על התלמידים לחשב את שטח הפנים של תיבות א , ב ו- ד באופן עצמאי . הם יכולים להיעזר בסרטוט של הפאות על רשת המשבצות המחיקה שבחוברת האבזרים ( עמוד 24 ) או במחברת . יש תלמידים שיוכלו כבר למצוא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית