ב . ממדים של תיבה ב פעילויות 6 – 9 התלמידים נדרשים להתבסס על ממדי התיבה כדי לענות על השאלות . ב פעילות 6 עליהם להבין שאם התיבה הצהובה היא קובייה, האורך של כל הצלעות שלה הוא 3 ס"מ . מכיוון שהתיבה הירוקה עומדת על הקובייה הצהובה, אפשר להסיק מכך ששניים מממדיה גם הם 3 ס"מ . 3 ס״מ 3 ס ״ מ 3 ס״מ לפיכך ממדי התיבה הירוקה יכולים להיות 8 ס"מ, 3 ס"מ ו- 3 ס"מ, ואז ממדי המגדל כולו הם 11 ס"מ, 3 ס"מ ו- 3 ס"מ . ב סעיף א של פעילות 7 חלק מהתלמידים יכולים לענות על השאלה על סמך המסקנות מפעילות ,4 כלומר שכששניים מממדי התיבה שווים, שתיים מפאותיה הם ריבועים . לחלופין התלמידים יכולים לסרטט את התיבה ולהיעזר בסרטוט כדי להסיק את המסקנה ( ראו סרטוט לדוגמה ) . 0 1 ס ״ מ 7 ס ״ מ 7 ס״מ ב סעיף ב על התלמידים להבין שאם כל הממדים של התיבה שווים, זוהי קובייה . שמרו את אוסף התיבות כי נשתמש בו עוד הרבה ! 104 ב . ממדים של תיבה ה דיון שבסוף הפעילות רלוונטי בכיתות שצורתן תיבה . דיון אם הכיתה שלכם היא בצורת תיבה, נסו להעריך את הממדים שלה . כדי להעריך את ממדי הכיתה אין צורך במדידה מדויקת . בשלב הראשון על התלמידים להבין אילו אורכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית