א . הכרת התיבה בשלב הזה ה"גילויים" של התלמידים חלקיים ואינם מגובשים, אבל רוב התלמידים ישימו לב לפחות לחלק מהדברים האלה : • התיבה מורכבת מ- 6 מלבנים . • לא מכל 6 מלבנים אפשר לבנות תיבה, כלומר אי אפשר לבחור את המלבנים באקראי . • כדי שיהיה אפשר לחבר שני מלבנים לפאות סמוכות בתיבה, צריך שתהיה לשניהם צלע באותו אורך . • על הפאות החופפות להיות זו מול זו . לא כל התלמידים מגיעים לכל הגילויים, ובוודאי שאינם מנסחים אותם בצורה מסודרת, אבל אפשר בהחלט לעודד אותם לספר על התיבה שבנו, על ההתלבטויות ועל השגיאות שלהם בבחירת המלבנים ועל מה שגילו . לדוגמה, תלמיד יכול לספר : לקחתי תחילה מלבן אחד מכל צבע, ואז ראיתי שאי אפשר לבנות תיבה, ולכן הבנתי שצריך שני מלבנים מכל צבע . ב סעיף ג מכוונים את התלמידים במפורש לנסות לבנות תיבות ממלבנים מסוימים . בכל פעם אפשר להתחיל מהשערה, ולאחר מכן לנסות ולבדוק את ההשערה . הנה הפתרון של הפעילות : שני מלבנים ורודים, שני מלבנים צהובים ושניים חומים . שני מלבנים ורודים, שני מלבנים צהובים ושניים ירוקים . שישה מלבנים בצבעים שונים . שישה מלבנים חומים . שישה ריבועים אפורים . ארבעה מלב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית