ג . סימטרייה בצורות מוכרות ב פעילות 2 מוצגים שישה מצולעים . התלמידים נדרשים למצוא את המצולע שסם הקוסם חושב עליו בעזרת רמזים הקשורים לסימטרייה של המצולעים . כל המצולעים הם משושים פרט לאחד, ובכל זאת לכל אחד מהם תכונות שונות של סימטרייה . הפעילות הזאת היא המשך וסיכום לדיון שהתחיל בפעילות 1 . ב פעילויות 3 - 6 התלמידים חוקרים סימטרייה במשולשים . ב פעילויות 3 ו- 4 על התלמידים לגזור משולשים מנייר מקופל . הם מגלים שמשולשים שגוזרים מנייר מקופל הם תמיד משולשים שווי שוקיים, אולם הם יכולים לקבל משולשים שונים מבחינת הזוויות שלהם ( קהי זווית, ישרי זווית או חדי זוויות ) . התלמידים כבר יודעים שצורות שאפשר לגזור מנייר מקופל הן צורות בעלות סימטרייה שיקופית, ולכן בפעילות הזאת הם מתחילים לקשר בין משולשים שווי שוקיים לסימטרייה שיקופית . ב פעילות 5 על התלמידים למיין משולשים על פי הסימטריות שלהם . הם יכולים להשתמש בדף הגזירה המתאים מחוברת האבזרים ( עמוד 9 ) כדי לבדוק את הסימטריות . הנה הפתרון של הפעילות : א ב ג ד ז ו ה ש ש ש ש ס השאלות בהמשך הפעילות מכוונות את התלמידים למצוא קשרים בין הסימטריות של המשולשים ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית